ghsvrijswijk.nl © 2008

Welkom bij GHSV Rijswijk   

Locatie

Leden

DVIN KringGroep DH

Cursussen

Filmpjes                                 

Links                       

 

Welkom op de website van GHSV Rijswijk

De vereniging richt zich op de opleiding van geleiders en honden van alle werkhondenrassen en kruisingen daarvan volgens het IPO - programma. Dit programma bevat de onderdelen speuren, appèl en verdediging. De vereniging stelt zich ten doel om combinaties in alle drie deze onderdelen en op verschillende niveaus te certificeren en tevens te laten deelnemen aan (landelijke en internationale) wedstrijden. Naast IPO bieden wij ook gehoorzaamheidscursussen aan.

G.H.S.V. Rijswijk is aangesloten bij de N.B.G. verenigingsregionummer 4.07

De Nederlandse Bond voor Gebruikshondensportverenigingen, afgekort de
NBG genoemd, werkt volgens de doelstelling:

Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten hondensportverenigingen beoogt de Bond de samenbundeling en ondersteuning van alle Nederlandse gebruikshondenverenigingen te vergroten en de amateursport, welke verband houdt met de hondensport te stimuleren in al zijn verschijningsvormen en in het bijzonder door samenwerking in de opleiding van verdedigingshonden. 

Wij wensen u veel plezier en informatie op onze website,

namens het bestuur van GHSV Rijswijk

Sonja Thuis

Voor vragen of opmerkingen e-mail het scretariaat

(verwijderen)secretaris@ghsvrijswijk.nl

secretaris@ghsecretaris@ghsecretarisecretaris@ghsvrijswijk.nl s@ghsvrijswijk.nl svrijswijk.nl svrijswijk.nl

 monitor server